ภาษา

English
Thai

Shipping Policy

- พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งและติดตั้งสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ ฟรี! เมื่อมียอดสั่งซื้อมากกว่า 10,000 บาท (หลังหักส่วนลด) หากยอดสั่งซื้อไม่ถึง 10,000 บาท คิดค่าบริการจัดส่งและติดตั้งเพียง 500 บาทเท่านั้น (เฉพาะการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์)

- พื้นที่ต่างจังหวัด 1.) มีค่าบริการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม โดยคิดจากระยะทางตามจริงจากกรุงเทพฯ จนจัดส่งถึงบ้านลูกค้าตามความเหมาะสม

- 2.) หลังจากมีการยืนยันการสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะแจ้งให้คุณทราบเรื่องวันจัดส่งสินค้าผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่คุณแจ้งไว้

- 3.) ก่อนวันจัดส่งสินค้าทางเจ้าที่จะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายอีกครั้ง

- 4.)  สำหรับการขนส่งสินค้าจะจัดส่งที่ชั้น 1  เท่านั้น กรณีขนส่งสินค้าขึ้นอาคารสูงและสินค้านั้นไม่สามารถขนส่งผ่านลิฟต์ได้ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม

- 5.) หากพบปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้าขณะที่ทำการตรวจรับสินค้าอยู่ โดยสินค้ามีข้อบกพร่องจากการผลิตหรือแตกหักจากการขนส่งเท่านั้น คุณสามารถปฏิเสธที่จะรับสินค้าตัวนั้นๆ ได้ทันที