เฟอร์นิเจอร์ In door ส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ภายในอาคารและความสอคล้องกันภายในอาคารได้อย่างลงตัว โซฟา ชั้นวางของ เก้าอี้ทำงานตู้โชว์ ฯลฯ

ข้อดี : หาซื้อง่ายราคาไม่สูง 

ข้อเสีย : โครงสร้างความแข็งแรงไม่คงทนทำให้มีข้อจำกัด

-----------------------------------------------------------------------

เฟอร์นิเจอร์ In door ส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ภายในอาคารและความสอคล้องกันภายในอาคารได้อย่างลงตัว โซฟา ชั้นวางของ เก้าอี้ทำงานตู้โชว์ ฯลฯ

ข้อดี : หาซื้อง่ายราคาไม่สูง 

ข้อเสีย : โครงสร้างความแข็งแรงไม่คงทนทำให้มีข้อจำกัด